Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar | Page 2 | Gyula

Gyakran ismételt kérdések a nyelvvizsga nélkül kiadható oklevelekről

A GFF az alábbi kérdések és az arra adott válaszok közreadásával is segíti a tájékozódását mindazoknak, akik a 101/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 6.§-a értelmében nyelvvizsga teljesítése nélkül is kiadható az oklevél.

Ezek a kérdések azokból kerültek ki, amiket a GFF kari Tanulmányi Osztályai többektől is kaptak, így segíthetik mások tájékozódását is.

 

Kérdőíves felmérés Élet-vitel a karanténban címmel

A Gál Ferenc Főiskola Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoportja felmérést készít, ami a COVID-19 vírusjárvány elzártsággal töltött időszaka jellemzőinek feltárását célozza.
Az "Élet-vitel a karanténban" című kutatást arra tekintettel indították, hogy a koronavírus-járványban minden megváltozott, ténylegesen az élet továbbvitelének eszközeit kellett megtalálnia az egyénnek, családnak és társadalomnak. A GFF missziójához tartozóan a kutatócsoport a vallás szerepét is elemezni kívánja.

Elhalasztják a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel, a magyar püspökökkel egyeztetve - tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire, a hívek és zarándokok utazási nehézségeire - úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a családok világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában.

Adategyeztető űrlap korábban végzett hallgatók számára

Az űrlap azok számára készült, akik korábban intézményünkban, vagy azok elődjeiben záróvizsgát teljesítetteknek, és akik most nyelvvizsga nélkül is átvehetik oklevelüket.
A GFF adategyeztetést végez a korábban záróvizsgázottak körében, hogy az esetlegesen megváltozott adatokat a GFF nyilvántartásában rögzíthessük. Az adategyeztetésről minden záróvizsgázott kollégánkat e-mail és NEPTUN üzenet formájában is megkerestük. Akik ezeken a csatornákon nem kapták meg az üzenetet az adataik megváltozása miatt, kérjük, hogy mielőbb töltsék ki az adatlapot!

Diploma kiadása nyelvvizsga nélkül

A 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 6.§-ban foglaltaknak megfelelően, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

Az Oktatási Hivatal rendelkezése alapján az érintettek két körben, a nyár folyamán kapják meg diplomájukat a Gál Ferenc Főiskolán is. Erről minden érintett a későbbiekben tájékoztatást kap.