Dr. Varga Imre

Beosztás, munkakör: 
főiskolai tanár
Szervezeti egység: 
Speciális Pedagógiai Intézet
Telefon: 
+36-62-425-738

Végzettségek

 • Magyar-történelem szakos tanár, BGYFT, 1977.
 • Oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, BGGYTFK, 1983.
 • Iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár , JGYTFK, 1994.
 • Közoktatás vezető szak-pedagógiai szakvizsga, BME, 1995.
 • Terület és településfejlesztési menedzser szakos mérnök, MERGK, 2001.
 • Speciális pedagógia doktora, PhDr. fokozat, Bratislava-i Komensky Egyetem Pedagógiai Kara, 2005.
 • Bratislava-i Komensky Egyetem Pedagógiai Kara kandidátus/PhD. fokozat Speciális pedagógiából, 2007

Tudományos fokozat

 • PhDr. (speciális pedagógia/neveléstudományok, Univerzita Komenského, Bratislava, 2005)
 • PhDr. Értekezés címe: A roma gyerekek edukációjának problémái
 • PhD. (speciális pedagógia/neveléstudományok, Univerzita Komenského, Bratislava, 2007)
 • PhD. Értekezés címe: Az értelmi fogyatékos fiatalok munkára való felkészítése

Oktatói tevékenység

(mettől-meddig) Munkahely neve Beosztás

1970-1978

1. Sz. Általános Iskola, Komádi tanár

1978-2003

Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézet, Tarhos igazgató

2003-2006

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intéze főiskolai adjunktus

2006-2014

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intéze főiskolai docens

2014-jelenleg is

Szakfelelős, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány felelőse (2018-ig)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet
főiskolai tanár
 

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

címzetes főiskolai tanár
  Gál Ferenc Főiskola meghívott főiskolai tanár
  Debreceni Egyetem Hajdúböszörmény Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar meghívott főiskolai tanár

Vezetői megbízásai:

 • Igazgató-helyettes - Tarhos, Gyógypedagógiai Intézet 1978-1986.
 • Igazgató - Tarhos, Gyógypedagógiai Intézet 1986-2003.
 • Gyógypedagógiai szakcsoportvezető – Szeged, SZTE JGYTF 2003-2007.
 • Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoportvezető – Szeged, SZTE JGYPK 2007-
 • Intézetvezető-helyettes – Szeged, SZTE JGYPK 2007- 2012
 • Szakfelelős – Szeged, SZTE JGYPK 2007-

Kitüntetései:

 • Miniszteri Dicséret 1984.
 • Címzetes Igazgató 2003.
 • Pro Juventute 2012
 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2013
 • Bárczi Gusztáv Emlékérem 2013
 • Címzetes főiskolai tanár 2014
 • Díszpolgári cím Tarhos 2017
 • Egészségfejlesztésért emlékérem 2018
 • SZTE Rektori dicsérő oklevél 2018

Tudományos társaságokban betöltött szerep:

 • Gyógypedagógusok Országos Társadalmi Egyesülete (MAGYE) – értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály 1980-
 • Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága 2003-
 • Gyógypedagógiai Kutatócsoport 2003-

Közéleti tevékenység:

 • Folyamatos a kapcsolattartásom a külföldi szakkörökkel, képzési intézetekkel, a magyar szakmai közélettel, a fogyatékosok civil szervezetével az ÉFOÉSZ-szel és a Kézenfogva Alapítvánnyal
 • Tarhos Mindenkié Civil Egyesület társelnöke

Szakmai, tudományos munkásság:

MTMT publikációs lista