Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar | Page 2 | Gyula

Elhalasztják a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel, a magyar püspökökkel egyeztetve - tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire, a hívek és zarándokok utazási nehézségeire - úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a családok világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában.

Adategyeztető űrlap korábban végzett hallgatók számára

Az űrlap azok számára készült, akik korábban intézményünkban, vagy azok elődjeiben záróvizsgát teljesítetteknek, és akik most nyelvvizsga nélkül is átvehetik oklevelüket.
A GFF adategyeztetést végez a korábban záróvizsgázottak körében, hogy az esetlegesen megváltozott adatokat a GFF nyilvántartásában rögzíthessük. Az adategyeztetésről minden záróvizsgázott kollégánkat e-mail és NEPTUN üzenet formájában is megkerestük. Akik ezeken a csatornákon nem kapták meg az üzenetet az adataik megváltozása miatt, kérjük, hogy mielőbb töltsék ki az adatlapot!

Diploma kiadása nyelvvizsga nélkül

A 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 6.§-ban foglaltaknak megfelelően, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

Az Oktatási Hivatal rendelkezése alapján az érintettek két körben, a nyár folyamán kapják meg diplomájukat a Gál Ferenc Főiskolán is. Erről minden érintett a későbbiekben tájékoztatást kap.

Interjú a virtuális tér használatáról, valamint az online tanítás és tanulás megismeréséről

“Nem voltunk annyira lemaradva”- digitális tanrend egy szegedi oktatáskutató szemével

 

Ahogy Magyarországra is beköszöntött a koronavírus és a fertőzés veszélye, minden iskolát bezártak. Hogy ne álljon le teljesen a tanulás, online távoktatásra álltak át a tanárok és diákok. Hogy hogyan megy a virtuális tér használata és miért fontos az online tanítás és tanulás megismerése, arról egy nemzetközileg is elismert digitális oktatáskutatót kérdeztünk, a szegedi Dr. Thékes István személyében.

Érezzék szívünk szeretetét!

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, hogy az ablakok a ragasztott szívekkel üzenve is éreztessék az egészségügyben és szociális szférában dolgozókkal, nincsenek egyedül, hálával és szeretettel adózunk kitartó, alázatos, emberséggel végzett munkájukért!

Oktató orvosaink és levelezős ápoló és szociális munkás hallgatóink kivétel nélkül helytállnak nemcsak Gyulán, hanem megyeszerte, sőt országszerte, Budapesten is számos kórházban, bentlakásos intézményekben és az alap szolgáltatás intézményeiben.