Bemutatkozás | Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Bemutatkozás

Átalakulóban a világ és ebben a forgatagban 3 terület köré csoportosulnak a társadalmi-gazdasági változások. Az egészségügyben, a szociális területen és a turizmusban gyökeres átalakulások kezdődtek el és mennek végbe. A kiépülő rendszerekhez új képzettségű szakemberek kellenek; olyanok, akik a globális ismeretek birtokában képesek a lokális cselekvésekre. A Gyulán működő Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet ezeknek a fejlesztésre kerülő ágazatoknak képez modern tudású szakembereket. A „főiskolai” (BSc-szintű) okleveles ápolók ma a fejlett világ legkeresettebb szakemberei közé tartoznak; az egészségbiztosítás az életminőség meghatározó részévé válik. A társadalom peremére szorult emberek segítése a szociális munkások iránt támaszt folyamatos igényeket. A turizmusban végbemenő változások meghatározó tényezője az egészségturizmus robbanásszerű terjedése. Magyarországon mi hoztuk létre az első komplex egészségturisztikai képzést, amely széleskörű szakmai és általános műveltséget nyújt hallgatóinak. Az Intézet eddig is élen járt a piaci viszonyokra való felkészítésben, tehetséggondozásban és számtalan lehetőséget kínál a külföldi részképzéseken való tanulásra.

 

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány

Az intézmény tradícionális képzése. Azoknak ajánljuk, akik az emberi szenvedés enyhítését tekintik életcéljuknak! Az oktatási program az átalakuló egészségügyi rendszer különféle szolgáltatásaira (betegellátás, egészségmegőrzés, rehabilitáció, stb.) készít fel. Európa-szerte az egyik legkeresettebb szakképzettség megszerzését teszi lehetővé. Ha biztos állást, külföldi munkavállalási esélyt akar valaki, akkor erre az elkövetkező években ez a hivatás biztosítja a legkedvezőbb lehetőségeket.
A gyulai intézetben több mint tíz éve folyik okleveles ápolók képzése. Az itt végzett hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedése kiváló. A nyugati egészségügyi rendszerekhez történő igazodás felértékeli az ápolók munkáját, néhány év múlva itthon is ők lesznek az egészségügyi intézmények meghatározó szakemberei. A gyakorlati oktatás helyszíne a Pándy Kálmán Megyei Kórház (amely a Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikai gyakorlóhelye is) sokuknak munkalehetőséget is nyújt.

 

Szociális munka szak

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik érzékenyek embertársaik gondjai iránt és mások segítésében találják meg életcéljukat. A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely az egyes személyeket, családokat, közösségeket segíti saját problémái megértésében és támogatja azok megoldásában. Segít a krízis helyzetbe került, vagy a társadalomból kisodródott embereknek helyzetük kezelésében és a társadalomba való visszailleszkedésükben. A sokszínű képzés lényege azoknak a társadalmi helyzeteknek és egyéni tényezőknek a felismertetése, amelyek a krízisek hátterében állnak. Ehhez rendkívül széles körű társadalmi-, pszichológiai-, gazdasági és egyéb ismeretekre van szükség, az életmód-tanácsadástól a drogprevencióig. 

A térségünkben kialakult szociális krízishelyzet ezernyi kihívást hordoz magában, melynek csak jól felkészült, az itteni valóságot ismerő „profi” szociális munkás képes megfelelni. Továbbtanulási lehetőségek az Okleveles szociális munkás és az Okleveles szociálpolitikus egyetemi szakokon vannak. A szociális munka szakon kiemelt szerepet játszó gyakorlati képzés biztosításában több mint 30 terepintézmény működik közre.

 

Egészségügyi szervező alapszak (BSc)

Ezt a szakot azoknak ajánljuk, akik nyitottak, kreatívak, jó szervező és kapcsolatteremtő képességük van és vállalják a kemény munkát. Ez a szak számukra nyitja meg az önmegvalósítás lehetőségét, a nagy kihívások és perspektívák világát.

Egészségturizmus-szervező szakirány

A fejlett világ legújabb, leggyorsabban fejlődő ágazata az egészségturizmus. Az Európában elsők között Gyulán létrehozott és 2006-ban elindított egyedülálló egészségturizmus képzés a kialakuló „egészségipar” és a gyógyturizmus szakembereit készíti fel a különféle új szolgáltatások (pl. természetgyógyászat, wellness, fitness, vízgyógyászat) hálózatba integrálására és piaci értékesítésükre. Az egészségturisztikai fejlesztések célja egy olyan „Egészségturisztikai Oktatási Kutatási és Innovációs Központ” létrehozása, amely a kibontakozó „egészségipar” komplex képző- és kutató központjává válik.

Egészségbiztosítási szakirány

Az egészségügyi szervező (BSc) alapszakra épülő egészségbiztosítási szakirányt a modern egészségbiztosítási rendszer új tudású szakembereinek a képzését szolgálja. Az új tudású szakemberek kulcsszerephez jutnak a modern piaci egészségügyi és üzleti biztosítási rendszerek kialakításában és működtetésében. A végzettek a humánbiztosítás területén helyezkedhetnek el. Elsősorban az egészségbiztosításban, a nyugdíjbiztosításban, a magán és önkéntes egészségbiztosítóknál vállalhatnak munkát.

Miért érdemes Gyulán diáknak lenni?

Gyula az ország egyik legszebb kisvárosa, ahol a híres gyógyfürdőre, a hatalmas és színvonalas kórházi háttérre építve az elkövetkező években megkezdődik a nemzetközi gyógyhellyé fejlesztés. Ebben a programban valamennyi szakunk végzettjeire szükség lesz. A minőségi képzésünk kisebb létszámú és családias légkörű. Jellemző az élénk diákélet, figyelem minden diák sorsára. Az intézmény eredményességét jelzi, hogy 2008-ban Európai Minőségi Díjat érdemelt ki. A város több ezernyi turisztikai szálláshelye bőséges lehetőséget kínál a megfelelő szállás kiválasztására. A távolabbról érkezők szociális támogatásban is részesülhetnek. A megélhetési költségek jelentősen kisebbek, mint a nagyvárosokban. A pezsgő kulturális élet, a tavasztól őszig tartó turisztikai szezon színes rendezvényei, a hangulatos kiskocsmák és mediterrán környezet várja a hallgatókat. Széles körű nemzetközi kapcsolatok, ösztöndíjlehetőségek várják a hallgatókat. A jól szervezett, kiváló technikai felszereltségű intézményben az országban a legolcsóbbak közé tartozó költségtérítéses képzések vannak. A város központjában fekvő oktatási épület minden utazási eszközzel könnyen elérhető. 

 

Kategória 
Felvételizőknek