GFF TÁV-IRAT Torna 2020.03.26.

Mens sana in corpore sano est. – Ép testben ép lélek.
Ez gyakran idézett latin közmondás. Az „Ép testben ép lélek” pontatlan és részleges fordítása
Decimus Iunius Iuvenalis (Juvenalis) eredetileg megfogalmazott gondolatának. A római
költő, szatiraíró így fogalmazott:
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano! – Imádkozzunk azért,
hogy ép lélek legyen ép testben!

A részletekhez töltse le a mellékletet.