Tájékoztató a 2018/2019 tanév II. félévi ösztöndíj fizetéséről

A felhasználható keretösszeget a főiskola gazdasági igazgatója 2019. február 21-ig közli írásban a KDJB elnökével.

HATÁRIDŐK:

 1. A GFF – Egészség- és Szociális Tudományi Kar DJB a Tanulmányi Osztálytól 2019. február 18-án hétfőn veszi át a tanulmányi eredmények (ösztöndíj index) listáját, melyet az „A” épület aulájában a faliújságon tesz közzé a KDJB.
  A hallgatók 2019. február 20-án (szerdán) 15.00 óráig jelezhetik az esetleges javítási kérelmüket, a Tanulmányi Osztály évfolyamfelelős előadójánál személyesen, ha a Neptun rendszerben feltüntetett és a hirdetőn lévő adatok eltérőek.
 2. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert, aktív hallgatói jogviszonyú hallgatók a rendszeres szociális ösztöndíjra valamint kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra kérelmeiket és adatlapjaikat a KDJB fogadó óráiban adhatják le 2019. február 21-én csütörtök 15.00 óráig, zárt borítékban, melyen szerepeljen a NEPTUN kód és a megpályázott ösztöndíj megnevezése..  Kérelmeket az erre rendszeresített adatlapokon lehet beadni. Mellékletként igazolásokat (kereseti kimutatás -nettó összeg, iskolalátogatási igazolás, családi pótlék, árvasági, ill. munkanélküli igazolás, stb.) kell csatolni!
  A KDJB fogadóórái: 2019. február 18-21-ig 09.00-15.00 óráig a Tanulmányi Osztályon (Gróhné Cseke Zsuzsanna – tanulmányi előadónál)
  A 2019. február 21. 15.00 óra után érkező kérelmeket a GFF – ESZK DJB nem tudja érdemben elbírálni, figyelembe venni. A postára adás határideje: 2019. február 18. (hétfő)
  A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévben elért ösztöndíj index eredménye és a főiskolai hallgatói juttatások és térítések szabályzata által számfejtik az I. II. III. és IV. évfolyamokon.
 3. A KDJB hallgatói tagja az iktatott kérelmek/adatlapok listáit leadja a Tanulmányi Osztálynak 2019. március 04-én hétfőn 13.00 óráig. A Dékáni Hivatalba nem lehet közvetlenül benyújtani kérelmeket/adatlapokat!
 4. A KDJB 2019. február 27-ig (szerda) meghozza döntését, melyet hirdetőin tesz közzé.
 5. Fellebbezési határidő: 2019. március 01-ig (péntek) 12.00 óráig - a Kar Dékánja felé -. A fellebbezéseket A/4-es formátumú, gépelt, levélben kérjük.
 6. Véglegesített ösztöndíj-juttatási névsorok, jegyzőkönyv leadása Tanulmányi Osztálynak 2019. március 07-én csütörtök 12.00 óráig. Felelős: KDJB alkalmazotti tag, az elnök és hallgatói tag.
 7. Első ösztöndíj fizetés (2 havi) előreláthatólag: 2019. március 11-én hétfőn.

Letölthető űrlapok:

A pályázatok leadásához szükséges csatolandó dokumentumok nélkül a pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokhoz szükséges további információk a csatolt dokumentumból tudhatók meg.

 

Szervezeti egység: 
Egészségtudományi Intézet
Kategória: 
HÖK