Nyílt nap és Tudományos Diákköri Konferencia az Egészség- és Szociális Tudományi Karon | Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Nyílt nap és Tudományos Diákköri Konferencia az Egészség- és Szociális Tudományi Karon

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar a XXIV. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) tartotta meg 2019. november 26-án a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának Árvay-termében.

A TDK előtt megtartott nyílt nap keretében oktatóink bemutatták Karunkat, képzéseinket a több különböző középiskolából megjelent 11. és 12. osztályos diákok és kísérő tanáraik számára. A rendezvényt Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár, Karunk dékánja nyitotta meg, bemutatva a Gál Ferenc Főiskolát, s azon belül a gyulai képzési kínálatot. Alapszakjainkról részletes bemutatót tartottak oktatóink: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus az ápolás és betegellátás alapszakot, Dr. Beke Szilvia főiskolai tanár az egészségügyi szervező alapszakot, Dr. Fodorné Vidó Renáta pedig a szociális munka alapszakot mutatta be, ez utóbbi esetében külön kiemelve a duális képzési forma választásának lehetőségét és előnyeit. Földesi Alexandra ápolás és betegellátás szakos, valamint Beregszászi Barbara szociális munka szakos hallgatónk Karunkat hallgatói szemszögből is bemutatta, kiemelve az ERASMUS és más külföldi ösztöndíjak által nyújtott kiválló lehetőségeket.

A nyílt napot követően Dr. Homoki Andrea, Karunk dékánja ünnepélyes keretek között átnyújtotta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyeréséről szóló díszoklevelet Mező Janka Fruzsina III. évfolyamos egészségügyi szervező szakos hallgatónak.

Az ezt követően kezdődő TDK konferencia megnyitójában Dr. Homoki Andrea kiemelte: a Tudományos Diákköri mozgalom több mint 60 éves múltra tekint vissza Magyarországon, és egyben a legfontosabb tehetséggondozási forma a magyar felsőoktatásban. Célja a hallgatók bekapcsolása a felsőoktatási kutatómunkába, továbbá a kutatási eredményeik számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása. Intézetünkben az 1996 és 2018 között megrendezett huszonhárom helyi TDK konferencián összesen 218 előadást tartottak hallgatóink, akik közül összesen 36-an a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is előadhatták pályamunkájukat, s közülük 7-en díjazottak lettek.

Az idei TDK-konferenciánk egészség- és társadalomtudományi témákat felölelő szekciójában összesen 7 pályamunkát mutattak be szerzőik, Karunk ápolás és betegellátás (2 fő), egészségszervező mentálhigiéné (1 fő) és szociális munka (4 fő) szakos hallgatói.

Az előadásokat öt főből álló szakmai zsűri értékelte. A bizottság elnöke Dr. Becsei László Richárd, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató főorvosa, címzetes főiskolai tanár volt; tagjai Dr. Bánhegyi Róbert János, a BMKK Megyei Onkológiai Centrum osztályvezető-helyettes főorvosa; Dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója; Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője; valamint Herczeg Viktória, IV. évfolyamos szociális munka szakos hallgatónk, a 2018-ban megrendezett XXIII. Tudományos Diákköri Konferenciánk I. helyezettje, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia résztvevője voltak.

A hallgatók tíz-tíz percben adhatták elő tudományos diákköri kutatómunkájuk eredményeit a Főiskolánk oktatóiból, hallgatóiból, középiskolás diákokból és tanárokból valamint meghívott vendégekből álló közönség előtt, ezt követően a zsűri a bemutatott előadásokat megvitatta és kérdéseit, észrevételeit megfogalmazta. A pályamunkák rangsorolása nehéz feladat elé állította a bizottságot, akik végül a következőképp döntöttek a díjazottakról:

I. helyezést ért el Nagy-Kulik Zsuzsa (szociális munka szak), "Nyereségből veszteség?" - A nevelőszülők veszteségélménye a nevelt gyermek elkerülésekor című pályamunkájával. Témavezetője Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár volt.

II. helyezést ért el Dávid-Béni Andrea (szociális munka szak), Generációs értékrendvizsgálatok különböző korcsoportok vonatkozásában című pályamunkájával. Témavezetője Czinderi Kristóf tanársegéd volt.

III. helyezett lett Bus Mária Mónika (szociális munka szak), pályamunkája címe Diszfunkció a család működésében. Témavezetője Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár volt.

Az Intézet egykori főiskolai tanára, korábbi igazgatója tiszteletére 2013-ban alapított Dr. Dankó Miklós-díjat – mellyel a TDK konferencia mindenkori legjobb ápoló szakos előadóját jutalmazza a zsűri – Juhász Csabáné vehette át A természetgyógyászat és a népi gyógyászat kapcsolata város és vidék összehasonlításában címmel megtartott előadásáért. Témavezetői Dr. Huszár Ildikó gyermekgyógyász szakorvos és Dr. Beke Szilvia főiskolai tanár voltak.

A közönség szavazatai alapján a Közönségdíjat Bus Mária Mónika kapta, témavezetője Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár volt.

Az Értékelő Bizottság döntése alapján valamennyi előadó pályamunkája szakdolgozatként is elfogadásra került, jeles érdemjeggyel. A résztvevők közül az első három helyezett: Nagy-Kulik Zsuzsa, Dávid-Béni Andrea és Bus Mária Mónika pályamunkája nevezhető a 2021 tavaszán megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Tudományos diákköri teljesítményükért emléklapot vehettek át a konferencia további résztvevői:

 • Dósai-Molnár Maja – egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak
  Pályamunkája címe: Rákos betegségből felgyógyult személyek pszichoszociális tényezői
  Témavezető: Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár
 • Szigeti Renáta – ápolás és betegellátás (BSc)
  Pályamunkája címe: Tehéntejfehérje-allergiás gyermek napjaink társadalmában
  Témavezető: Dr. Bódi Piroska, főorvos, gyermek-gasztroenterológus szakorvos (BMKK); Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus
 • Zanóczné Czirják Ilona Erzsébet – szociális munka (BA)
  Pályamunkája címe: Mozaikcsaládban élek!
  Témavezető: Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár

A Tudományos Diákköri Konferencia igen nagy hagyományokkal rendelkezik úgy országosan, mint a mi intézményünkben is, ezért önmagában a részvétel is komoly teljesítménynek számít, melyhez a megmérettetést vállaló hallgatóinknak gratulálunk!