Lezajlott az Ápolók Kongresszusa | Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Lezajlott az Ápolók Kongresszusa

2019. november 19-én a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara adott otthont a Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány és Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar közös szervezésében rendezett konferenciának.

A rendezvényt Dr. Homoki Andrea dékán és Koszta Julianna elnök nyitották meg. Elhangzott, hogy az esemény a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 elnevezésű programsorozat keretein belül valósult meg, mely a Magyar Tudományos Akadémia egy hónapon át tartó országos rendezvénye. A főiskolai tanár asszony kifejtette, hogy a konferencia előadásai az egészségügy és a szociális területekhez egyaránt kapcsolódnak. Az előadók a szakképzési, a szociális képzések gyakorlatorientált fejlődésén át az ápolás és informálás kérdésein keresztül, a stresszkezeléstől a koragyermekkori élmények hatása a későbbi kapcsolatokra tekintettel széles körű tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. A rendszer átalakulásáról, a duális képzési forma előnyeiről és a hivatásgyakorláshoz több ponton kapcsolodó mentálhigiénés témákról hallhattak színvonalas előadásokat a jelenlévők.

Mészáros Magdolna, c. főiskolai docens, a Békés Megyei Központi Kórház ápolási igazgatója előadásában elmondta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az iparkamarák az osztrák minta alapján fejlesztik tovább a szakképzést. Az új stratégia szerint a szakgimnáziumokat az ötéves technikumok váltják fel.A képzések területén megszűnnek képesítések, néhány összevonásra kerül és új szakképesítések is megjelennek. A technikumi struktúrában a 10. év után alapvizsga tehető le ápolósegéd képesítéssel. A 12. év után ápolási asszisztensi, a 13. év után gyakorló ápolói, a 14. év után ápolói végzettség szerezhető meg.Az új rendszer eredménye, hogy átlátható, rugalmas és rövidebb idejű képzés valósítható meg, amely megfelel az EU direktíváknak (4600) is.

Dr. Homoki Andrea a Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar főiskolai tanáraa szociális képzések gyakorlatorientált fejlődése témához kapcsolódóan konferencia előadásában a duális képzés lehetőségeit mutatta be a Gál Ferenc Főiskola szociális munkásokat és gyógyító, nevelő professzionális segítőket célzó hivatásképzésében.
A tanulmányban a szociális munkás képzésben megjelenő környezeti és személyi feltételrendszer jellemzőinek bemutatásán túl, a képzés során a család-, gyermek- és ifjúságvédelemhez illeszkedő szociális munka elméleti és gyakorlati modelljeinek ismertetését is megtette. Az elmélet és gyakorlat koherenciája kapcsán a képzés gyakorlati feltételrendszeréről és jellemzőiről a duális képzési rendszer alapelveit, hatékonyságnövelő tényezőit hangsúlyozta ki.

Dr. Tóth Tünde a Békés Megyei Központi Kórház diplomás ápolója, vezető asszisztense Ki ápol majd engem? címmel tartott előadást, ahol bemutatta az ellátórendszer nehézségeit, rámutatott az ápoló szakma utánpótlásának bizonytalanságára, kiemelte, hogy kevés a képzésre jelentkezők száma, magas a pályaelhagyók aránya, illetve a fluktuáció.

Dr. Beke Szilvia a Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar főiskolai tanár előadásából megismerhettük napjaink táplálkozási trendjeit, az egyre népszerűbbnek, az „úgynevezett” farmtól az asztalig nyomonkövethető étkezést annak érdekében, hogy egészségtudatosabban táplálkozhassunk. Az előadás választ adott arra a kérdésre, hogy az egészségügyi dolgozók megfelelő tájékozottsággal végzik-e a betegtájékoztatást a táplálkozás tekintetében, elsősorban az E számokkal jelzett adalékanyagok tekintetében, avagy a média által közvetített információkat adják tovább?

Deák Gyuláné a Békés Megyei Központi Kórház sztómaterápiás nővérének kiválóan szemléltető előadásából megismerhettük a sebgyógyulást befolyásoló tényezőket, a váladék menedzselésének ápolói feladatait, kritériumait.

Tóth Mónika, Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumból az ápolók stresszkezeléséről (saját egészségvédelem) tartott előadást. Előadása az ápolók munkavégzése során az őket ért stresszhatásokat vonultatta fel.

Tömő Zsolt, Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Egészségfejlesztő mentálhigine szakirányú továbbképzés hallgatója a stresszorok beazonosításáról és a megküzdés lehetséges alternatíváiról a segítő szakmában tartott előadást.

Herczeg Viktória, Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Szociális munka alapszak, IV. évfolyamos hallgatója Koragyermekkori Élmények hatása a későbbi kapcsolatokra, az érzelemszabályozásra és az általános szorongási szintre címmel tartott érdekes előadást.

Lukóczkiné Major Ildikó, Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumból “Kiköltözünk- új szociéális lakhatási forma a dél-békési településeken címmel mutatta be a pályázatukat, amelynek további célkitűzése az ellátást igénybevevők számára közösségi alapú szociális ellátási formák kialakítása, szociális alapszolgáltatások fejlesztése, fogyatékos személyek foglalkoztatásának fejlesztése és bővítése.

A hallgatói szekció előadásai közül Dósai-Molnár Maja, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak, III. évfolyamos hallgatója a Rákos betegségből felgyógyult személyek pszichoszociális tényezői címmel tartotta meg érdekes előadását.

Nagy- Kulik Zsuzsa Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi kar, Szociális munka alapszak, IV. évfolyamos hallgatója A nyereségből veszteség? – a nevelőszülők veszteségélménye a nevelt gyermek elkerülésekor című előadását hallgatták érdeklődve a jelen lévők.

Dávid-Béni Andrea, Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Szociális munka szak, IV. évfolyam, levelező tagozatos hallgatója A generációs értékrendvizsgálatok különböző korcsoportok vonatkozásában címmel folytatott vizsgálat eredményeiről szólt.

Előadó hallgatóinknak sikeres kutatómunkájuikhoz ezúton is gratulálunk!

Az érdekes témákat felvonultató előadások végén Dr. Dósa Gábor, nyugalmazott címzetes egyetemi tanár úr nyitotta meg az Egészségtudomány–történeti kiállítást, amely során az érdeklődők betekintést nyerhettek az ötven és száz évvel ezelőtti orvosi eszközök világába.

Az orvostörténeti kiállításra várjuk szeretettel érdeklődőinket, megtekinthető a főiskola A. épületében a Dr. Szepesvári Elemér előadóterem előtt.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kategória 
Konferenciák