Gyermekvédelemről tartott konferenciát Karunk

A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben című konferencia 2019. január 30-án került megrendezésre a a II. Gyulai Felsőoktatás Napján, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A Gál Ferenc Főiskola és Gyula Város Önkormányzata szervezésében életre hívott eseményen dr. Kozma Gábor, a felsőoktatási intézmény rektora köszöntötte a megjelenteket. Az intézményvezető megnyitóbeszédében kiemelte, január 31-ét Gyula város önkormányzata a főiskola kezdeményezésére nyilvánította a Gyulai Felsőoktatás Napjává. Első alkalommal ezt 2018-ban ünnepelték meg, amikor az egészségtudomány oktatásáról tartottak konferenciát. Hangsúlyozta, az idei tanácskozás a szociális munkával, ennek oktatásával, a gyermekvédelmi ismeretek elméleti és gyakorlati képzésével foglalkozik, a téma társadalmi fontosságára irányítja rá a figyelmet.

Dr. Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök, a GFF nagykancellárja beszédében kiemelte, sok egyéb feladata mellett az egyház nem csak oktat és tanít a szociális területen is, hanem kétezer éve végzi is ezt a szolgálatot.

– Amit ma szociális munkának, annak különböző területeinek nevezünk, az egyház alapításától kezdve kötelességszerűen végzi, nem csak saját tagjai, hanem a társadalom valamennyi rétege számára – hangsúlyozta a püspök. Az egyházi vezető szólt arról, hogy miben lehet más, egyedi a szociális munka egyházi oktatása.

– Az egyházak nem anyagi többlettel rendelkeznek – ecsetelte. – Nem is hivatásbeli elkötelezettségről van szó, hiszen az önzetlen szolgálatról másutt is rendkívül pozitív példákat látunk. Létezik azonban egy sajátos, objektív többleteszköz, ami nem bennünket egyháziakat minősít, nem a mi érdemünk. Az egyház nézőpontja nem csak a valóság egy szeletét, hanem az egészét átlátja. Az egyház képes arra, hogy bizonyos kérdéseket „madártávlatból” lásson.

Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár rávilágított, az egyházak szociális feladatvállalása nem újkori állami jogszabályokból adódó kötelezettség; évszázados, évezredes szolgálat természetes folytatása, hogy szociális és gyermekvédelmi területen ma is jelen vannak.

Magyarországon napjainkban a szociális szakellátásban húsz százalék az egyházak fenntartói aránya, a gyermekvédelem területén pedig ennél lényegesen magasabb, 38 százalék. Az egyház stabil intézményrendszerrel rendelkezik, amit eredményes oktatási, képzési rendszer segít. A konferencia központi témája kapcsán kifejtette, ma Magyarországon 23 ezer gyermek él a gyermekvédelem rendszerében.

– Ez a szám megegyezik egy Makó nagyságú város lakosságával – ecsetelte. – Egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekek, fiatalok sorsa miként alakul. Ahogy az sem, hogy ha felnőnek, akkor mi lesz a gyermekeik sorsa. Nem mindegy, hogy tudjuk-e biztosítani a gyermekvédelemben élők számára a jövedelemkereső és családi életet nyújtó helyet. Az államtitkár külön kitért a Befogadlak programra, ami a nevelőszülői tevékenységet állítja a középpontba. Elmondta, hogy jövőre bevezetik a nevelőszülői gyedet, amit azok kaphatnak, akik két évnél fiatalabb gyereket nevelnek.

Gyula város polgármestere, Görgényi Ernő értekezésében a gyulai felsőoktatás megalapozóinak és a szociális gondoskodás nagyjainak érdemeit méltatta, különösképpen Wenckheim Krisztina, Göndöcs Benedek, Apor Vilmos, Blanár László és Erdődi Lajos hozzájárulását. A tisztségviselő kiemelte: amikor 2016-ban a Gál Ferenc Főiskola átvette a gyulai felsőoktatási képzést, megteremtette az intézmény biztos jövőjét.

A Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Rákóczi Attila többek között arról beszélt, hogy a Gál Ferenc Főiskola kiváló példája egy város és egy felsőoktatási intézmény együttműködésének. Aláhúzta, annak a széleskörű összefogásnak, amelynek a helyi felsőoktatás folyamatos működtetése és fejlesztése is része, jelentősége lehet abban, hogy sikerüljön megállítani a gyermekeket érintő szegénységből fakadó hátrányok felhalmozódását. Véleménye szerint mindazok, akik a Gál Ferenc Főiskolán végeznek, nemcsak diplomások lesznek, hanem értelmiségiek is.

A köszöntők után az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE), az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Károlyi Gáspár Református Egyetem képviselője is áldását adta az eseményre, majd megkezdődtek a kerekasztal-beszélgetések, amelyek anyagát a szervezők egy tanulmánykötetben is meg fogják jelentetni.

Beszámoló a Gyula TV híradójában

Kategória 
Hírek Konferenciák